Σχέδιο για τον καταστρώματα

Το σχέδιο της συσκευασίας του αλουμινίου lag

Βεράντα 60 m2
Πλήρεις πίνακες χρονοσειρών 39
Αριθμός των διοικητικών συμβουλίων 134 τεμάχια μήκος 3 m
Δοκοί αλουμινίου 228 m
αρχική τερματικό 30 τεμάχια
κύριο τερματικό σταθμό 1140 τεμάχια
Απόλυτη τερματικό 30 τεμάχια

ίδρυμα: συγκεκριμένο επίπεδο τελικού δαπέδου έως και 80 mm από το κάτω μέρος
pad καουτσούκ 100*100*5 mm 380 τεμάχια
© www.zhitov.ru