Kế hoạch đặt decking

Kế hoạch đặt lag nhôm

diện tích sân thượng 60 m2
bảng loạt hoàn chỉnh 39
Số bảng 134 thanh chiều dài 3 m
trễ nhôm 228 m
thiết bị đầu cuối ban đầu 30 thanh
ga chính 1140 thanh
cuối thiết bị đầu cuối 30 thanh

nền tảng: bê tông xong sàn mức lên đến 80 mm tính từ đáy
pad cao su 100*100*5 mm 380 thanh
© www.zhitov.ru