Llunio sylfaen cyffredinol

Armature

Deunyddiau

Ôl-troed y sylfaen: 14.75 m2
Y swm o goncrit ar gyfer y sylfaen: 23.6 m3

Holl ffitiadau ar y mewn 4 cyfres: 442.2 m
Y rhesi llorweddol: 132 m
Rhodenni fertigol: 211.2 m
Rhodenni cysylltu: 99 m
Cysylltiad â'r: 66
Cyfanswm pwysau'r atgyfnerthu: 392.39 kg

Mae'r ardal o estyllod: 86.4 metr sgwâr
Lumber: 2.16 metr ciwbig
neu 145 hyd bwrdd 6000 mm, lled 100 mm

Costau

Y nifer gofynnol o fagiau o sment 50 kg: 166 neu 8300 kg
Mae'r gost o sment 33200

tywod 20750 kg
Mae'r gost o dywod 6225

macadam 29880 kg
Mae'r gost o raean 11952

Bwletin 2.16 metr ciwbig
Mae'r gost o lumber 11880

Armature 392.39 kg
Ystafell ffitiadau 7847.8

Cyfanswm: 71104.8
© www.zhitov.ru