เนื้อวัสดุ: 4.97 m2
วัสดุของชิ้นส่วนภายในทั้งหมด: 4.16 m2

ชั้นลอยชั้นวางวัสดุ: 0.52 m2
วัสดุแบ่งพาร์ติชัน: 2.1 m2
ชั้นวางวัสดุ: 1.54 m2
พื้นที่ของผนังด้านหลัง: 3.74 m2

รูสำหรับยึด: 96 ซอง

© www.zhitov.ru