Vzorový náčrt

Základní data
Šířka krokví 150 mm
Přesah střechy 500 mm
Šířka domu na vnější rozměry 6000 mm
Výška střechy k hřebeni 2000 mm

Délka převisu až po střechu 3551 mm
Převis 592 mm
Celková délka krokví a okapů 4143 mm
Úhel řezu 58°
Vzdálenost od hrany krokví před zapít 100 mm
Všimněte si, že tato vzdálenost měla měřit úhel 58° na pokraji krokví© www.zhitov.ru