Ang gitas-on sa kanal: 6 m
Ang dapit sa kanal: 3.6 metro kwadrado
ang gidaghanon sa mga kanal: 3.6 metro kubiko

Net gidaghanon: 2.88 metro kubiko
ang gidaghanon sa mga bakilid: 0.72 metro kubiko

Galastohan
Ang gasto sa pagkalot mga kanal: 1800
Ang gasto sa pagtangtang sa yuta: 720

Sa kinatibuk: 2520
© www.zhitov.ru