Dibuix de zona cega en un tall


Zona cega 48.96 m2
Zona cega 34.762 m3

Geotèxtils 48.96 m2
Malla de reforç 48.96 m2
Impermeabilització 74.52 m2
Paviments 48.96 m2
Formigó 4.896 m3
Material aïllant de calor 2.448 m3
Grava 14.688 m3
sorra 9.792 m3
Frontera 45.6 m
Longitud encofrat 45.6 m
L'àrea d'encofrat 32.376 m2
© www.zhitov.ru