Дължината на траншеята: 6 м
Площ на траншеята: 3.6 кв. м.
обемът на траншеята: 3.6 куб. м.

Обем: 2.88 куб. м.
дължина на пистите: 0.72 куб. м.

Разходи
Разходите за правене на траншеята: 1800
Разходите за отстраняване на почва: 720

Общо: 2520
© www.zhitov.ru