Общ план на стълбата


изглед отпредИзглед отгоре


Размер на стъпалото


Тетива

Зависимостта на скоростта


етап

Препоръки
Удобен наклон
Достатъчна дълбочина на стъпалото
Удобен ъгъл на наклона 36.2°
Удобна стълба

Първоначални данни
Височина на стълбата 2500 mm
Дължината на стълбищните клетки в плана 3000 mm
Ширина на стълбата 900 mm
Брой стъпала 12 + Детска площадка
Дебелина на стъпалото 50 mm
Издаденост на стъпалото 50 mm

Дължината на горната част на подпорни 2676 mm
Дължината на дъното подпорни 1116 mm
Разстоянието от началото на Тетива до първия пилон Топ 54 mm
Стъпка, опорите за закрепване 325 mm
Ъгъл на стълбата 36.2°

Размер на стъпалото
Височина на стъпалото 192 mm
Дълбочина на стъпалото 313 mm
Височина на подпората 142 mm

Площ на всички нива 3.375 м2
Размер на парчето подложка 1.665 м2

Броят на метален профил
Тетива 7585 mm
Подкрепя 3847 mm
Детска площадка 5200 mm
Допълнителното закрепване 720 mm
Обща сума 17353 mm
© www.zhitov.ru