Общ план на стълбата


Размер на стъпалото


етап

Подпорна греда


Зависимостта на скоростта


Препоръки
Удобен наклон
Достатъчна дълбочина на стъпалото
Удобен ъгъл на наклона 39.8°
Удобна стълба

Първоначални данни
Височина на стълбата 2500 mm
Дължината на стълбищните клетки в плана 3000 mm
Ширина на стълбата 900 mm
Брой стъпала 13
Дебелина на стъпалото 50 mm
Издаденост на стъпалото 50 mm

Дължината на подпорни 3812 mm
Разстоянието от началото на Тетива до първия пилон Топ 56 mm
Стъпка, опорите за закрепване 293 mm
Количеството на материала за един Тетива лагери 2240 mm
Ъгъл на стълбата 39.8°

Размер на стъпалото
Височина на стъпалото 192 mm
Дълбочина на стъпалото 281 mm
Височина на подпората 142 mm
Площ на всички нива 3.285 м2
© www.zhitov.ru