Препоръки
Удобен наклон
Достатъчна дълбочина на стъпалото
Удобен ъгъл на наклона 39.8°
Удобна стълба

Страничен изглед


изглед отпред


Схема на стъпка


Изглед отгоре


Отворете рисунката


Етапи на чертанеПървоначални данни
Височина на стълбата 2500 mm
Дължината на стълбищните клетки в плана 3000 mm
Брой стъпала 13
Дебелина на стъпалото 50 mm
Издаденост на стъпалото 50 mm

Отворена низ стълби
Дължината на низа, отворен 3873 mm
Ъгъл на стълбата 39.8°

Размер на стъпалото
Височина на стъпалото 192 mm
Дълбочина на стъпалото 281 mm
Височина на подпората 142 mm
© www.zhitov.ru