Изглед отпред и отстрани

Размери на покрив

Площ на оранжерията: 11.25 м2
Обем на оранжерията: 22.86 м3
Околовръстна: 14 м

Площ на покрива и страничните стени: 27.12 м2
Квадратни фасади: 10.16 м2 (2 x 5.08)
Общото стъклени област: 37.28 м2

Дължината на дъгата: 6027 mm (6 парчета)

Общата дължина на рамката материали: 77.96 м
© www.zhitov.ru