Общ чертеж на фундамента

Арматура

Материали

Площ на основата: 14.75 м2
Обем на бетона за фундамента: 23.6 м3

Всички тела в в 4 реда: 442.2 m
Хоризонтални редове: 132 m
Вертикални пръти: 211.2 m
Съединителни пръти: 99 m
Връзки: 66
Общо тегло на арматурата: 392.39 кг

Площ на кофражa: 86.4 кв. м.
Дървен материал: 2.16 куб. м.
или 145 дължина на дъските 6000 mm, ширина 100 mm

Разходи

На необходимия брой торби с цимент на 50 кг: 166 или 8300 кг
Цена на цимента 33200

пясък 20750 кг
Цена на пясъка 6225

Чакъл 29880 кг
Цена на чакъла 11952

Дъски 2.16 куб. м.
Цена на дървения материал 11880

Арматура 392.39 кг
Цена на арматурата 7847.8

Общо: 71104.8
© www.zhitov.ru