Tutumu Drawing

Hesablanmasının nəticələri
Konteyner həcmi 5.76 m3 və ya 5760 l
Maye miqdarı 3.6 m3 və ya 3600 l
Pulsuz həcmi 2.16 m3 və ya 2160 l

Bottom sahəsi 3.6 m2
Lateral sahəsi 12.16 m2
Konteyner ümumi sahəsi 19.36 m2
© www.zhitov.ru