3D


hovuz ölçüsü - üst görünüşü

hovuz ölçüsü - profil

hovuz ölçüsü - öndən görünüş

Hovuz səthinin sahəsi: 8 m2
Hovuz su həcmi: 9.6 m3
Bumper sahəsi: 6.21 m2
Daxili səthinin sahəsi: 28.4 m2
Qazıntı həcmi: 19.05 m3
Konkret həcmi: 8.09 m3
© www.zhitov.ru