ಭೂಮಿ ಪ್ಲಾಟ್


ಆಂಗಲ್ B 90°
ಆಂಗಲ್ C 81°
ಆಂಗಲ್ D 104°
ಆಂಗಲ್ A 86°

ಕರ್ಣೀಯ ಉದ್ದ B D 50.75 ಮೀ
ಕರ್ಣೀಯ ಉದ್ದ A C 56.59 ಮೀ

ರಾಶಿ ಗಾತ್ರ ಅರೆಸ್ ಅಥವಾ 1429 ಚದರ ಅಡಿ
© www.zhitov.ru